Biroul permanent

Biroul permanent este organul executiv al partidului, care asigură executarea deciziilor, îndrumă și conduce activitatea pentru punerea în aplicare a politicii partidului, între două sesiuni ale Consiliului Național al Partidului Conservator.

Biroul permanent se întrunește în ședințe lunare sau ori de câte ori este necesar.

Biroul permanent este format din cel puțin 21 de membri.

Biroul permanent este format din Biroul politic, vicepreședinții partidului, secretarul general și secretarii generali adjuncți, liderii filialelor județene, parlamentari și demnitari, președinții și vicepreședinții consiliilor județene, primarii de reședințe de județ și membrii propuși de președintele partidului.