Statut / Doctrină

STATUTUL

THE
PARTEA CONSERVATIVĂ CAPITOLUL I IDENTITATEA ȘI VALORILE FUNDAMENTALE ALE DOCTRINEI PĂRȚII CONSERVATIVE

IDENTITATEA PĂRȚII

Artă. 1 – (1) Partidul Conservator este o persoană juridică de drept public, a cărei activitate politică, precum și cu reglementările prezentului statut.
(2) Numele complet al partidului este Partidul Conservator, iar denumirea prescurtată este PC
(3) Semnul permanent al Partidului Conservator este un echilibru echilibrat înscris în inițial stilizat C și numele complet al Partidului Conservator.
(4) Steagul Partidului Conservator este albastru / albastru, cu semnul partidului imprimat în centru.
(5) Sediul Partidului Conservator situat în București, Calea Victoriei nr. 118, sectorul 1.
(6) Partidul conservator urmărește doar obiective politice.
(7) Durata partidului este nedeterminată.

VALORI FUNDAMENTALE ALE DOCTRINEI PĂRȚII CONSERVATIVE

Art.2 – Partidul Conservator promovează doctrina conservatoare. Această doctrină oferă îndrumări teoretice și practice pentru rezolvarea contradicțiilor majore manifestate în principalele sisteme politice ale societății contemporane și sunt în centrul său valorile economiei de piață competitive și a statului de drept.

Artă. 3 – Valorile fundamentale care stau la baza doctrinei Partidului Conservator sunt:
a) manifestarea liberă a personalității umane prin exercitarea deplină a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;
b) responsabilitate umană, factor de armonizare a aspirațiilor individuale cu interesele generale ale societății;
c) cunoștințe, mijloace de dobândire a libertății individuale și a condițiilor de asumare a responsabilităților;
d) proprietate privată, factor de garantare a protecției economice și sociale, condiții de manifestare a libertăților și responsabilități individuale.
e) minimizarea intervenției statului în economie și reducerea acestei intervenții la menținerea și consolidarea respectării legilor și a concurenței loiale;
f) promovarea și consolidarea statului de drept ca fiind cel mai bun și pragmatic mijloc de realizare a bunăstării sociale;
g) momentul individualismului exacerbat atunci când dăunează comunitatea.
Artă. 4 – Partidul Conservator este partidul angajat pentru a-i reprezenta politic pe toți cei care cred în democrație și valoare, în nevoia de a îndeplini personalitatea și de a afirma demnitatea umană. Având în vedere că personalitatea și demnitatea umană pot fi afirmate numai în condiții există la un anumit nivel de bunăstare, Partidul Conservator susține cu prioritate interesele antreprenorilor privați, inițiativa privată și economia de piață competitivă. Partidul Conservator lucrează pentru dezvoltarea clasei de mijloc din România, promovarea capitalului local, ideea de onoare, moralitatea în politică și lupta împotriva oportunismului.